Vojenské a policejní objekty v Opavě

Vojenské a policejní objekty v Opavě

Kde v Opavě sídlila velitelství armády, četnictva či gestapa? Které vojenské jednotky sídlily ve zdejších kasárnách a jaké významné osobnosti jimi prošly? Jak vypadal život vojáků i civilistů v posádkovém městě v období od 18. do 20. století? Odpovědi na tyto a další otázky přiblíží komentovaná vycházka, během níž se seznámíme například s historií budov Zemského četnického velitelství na dnešní Mařádkově ulici nebo Rainerových kasáren, v jejichž prostorách dnes sídlí úřadovny Magistrátu statutárního města Opavy.

Sraz před Obecním domem. Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu

Doporučujeme rezervaci tel.: +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907

 

Vstupné: základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,-

 

Pořadatel: Opavská kulturní organizace, p.o.

e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz
tel.: +420 553 791 947