Areál na ulici Přemyslovců je na prodej

Areál na ulici Přemyslovců je na prodej

Statutární město Opava nabízí k prodeji areál v Jaktaři na ulici Přemyslovců. „Prohlídky nemovitosti proběhnou 3. a 17. dubna, vždy ve 14 hodin, případně se lze dohodnout na jiném termínu,“ uvedla Ivana Sýkorová z odboru majetku města.

Nejlepší nabídka bude vybrána na základě informací o tom, jaký bude mít kupující budoucí záměr s nemovitostí, a samozřejmě na základě výše kupní ceny.

Zájemci mohou své nabídky podat do 15. května do 13 hodin na podatelnu Magistrátu města Opavy na Horním náměstí 69, a to v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na koupi pozemku v k. ú. Jaktař – Přemyslovců“. Zájemce předloží materiál o záměru dalšího využití předmětné nemovitosti, písemné čestné prohlášení o bezdlužnosti a výpis z obchodního rejstříku.

„Komise pro otevírání obálek se sejde 16. května v 9 hodin na Hlásce, u otevření obálek mohou být přítomni i zájemci, kteří podali nabídku,“ doplnila Ivana Sýkorová, která také zájemcům poskytne bližší informace na telefonu 553 756 803, 604 229 394 či e-mailu: ivana.sykorova@opava-city.cz.

Statutární město Opava si vyhrazuje možnost zrušit záměr prodeje kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.