Auta v Městských sadech při fotbalovém zápase

Auta v Městských sadech při fotbalovém zápase

Proč je tolerováno stání automobilu v městských sadech při fotbalových zápasech? Auta stojí u zastávky na zelené trávě po dešti, ta tráva bude pěkně vypadat. A není zde zachovám ani jízdní pruh 3m.

Vyjádření Městské policie:

Neukázněnost řidičů motorových vozidel při parkování je dlouhodobý celoplošný negativní fenomén, který má nežádoucí dopad nejen na obyvatele  v Opavě, ale totožné problémy jsou takřka ve všech větších městech. Zmiňovaný problém se také netýká jen městský sadů při fotbalových zápasech. Městská policie řeší podobné případy na celém území města. Řešení parkování však není jedinou činností, kterou se městská policie zabývá. Naši činnost přizpůsobujeme aktuálním požadavků a možnostem, kdy obzvlášť v době rizikových fotbalových utkání je primární činnost soustředěna na zajištění bezpečnosti osob a majetku.