Bezdomovci na bývalé točně Olomoucké ulice

Bezdomovci na bývalé točně Olomoucké ulice

Chtěli bychom za všechny slušně žijící lidi požádat o vyklizení této lokality, bývalé točny v Olomoucké ulici, kde přebývá více či méně početná skupina bezdomovců, kteří celodenně popíjejí alkohol a šíří kolem sebe nepořádek a zápach. Také jsme kolikrát zaslechli spustu vulgarit a sprostých slov. Je velmi nepříjemné procházet kolem za světla a vidět ten nepořádek a stále se povalující osoby, natož zde jít ve večerních hodinách a jen slyšet ten jejich slovník a cítit zápach - všem nečinně přehlížejícím tento problém doporučujeme večerní "procházku" kolem tohoto místa - kolikrát skutečně adrenalin. Je pro nás nepochopitelné, jak někdo může pobývat a znečišťovat cizí území a nevhodně působit na dospělé a hlavně děti, kteří kolem celodenně procházejí. Doufáme, že nějaká akce na vyklizení bude následovat brzy.

Vyjádření MPO:

Bezdomovci byli poučeni a vyzváni, aby místo opustili. Znečištění veřejného pořádku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu a dne 29. 11. 2018 byl proveden velký úklid daného místa zaměstnanci technických služeb za účasti hlídky MPO.