Břeh před mostem v ulici Olomoucká

Břeh před mostem v ulici Olomoucká

Dobrý den, co píši není nic proti Vám ani proti komukoliv jinému, jen chci upozornit na pokrytectví naší společnosti. Co se bude oslavovat? Že celý rok děláme kolem sebe a na všech možných místech nepořádek, potom se vyhlásí úklidová akce a za rok se to ve zvýšené míře opakuje? Že ani za půl roku nedokážeme někoho donutit k úklidu na tak vizuálně exponovaném místě jako je břeh před mostem v ulici Olomoucká? Nereaguje magistrát, vedení magistrátu ani správce pozemku. Tak bych očekával, že v rámci „ oslav “ bude na počest „ Dne Země “ i zde proveden úklid. K uvedenému programu bych doporučil exkurzi k Albertu u ulice Olomoucká, kde se po dvanácti letech „ šnečí rychlostí “ provádí úklid listí a úpravy okolí.

Vyjádření není nutné, zajištění úklidu kýmkoliv ano. Bez ohledu na to, kdo je majitelem a správcem pozemku to je stále vizitka Statutárního města Opava, kolem které denně projdou stovky lidí. Je to i vizitka současného vedení magistrátu. Také to je důkaz, že vzdálenost mezi „ břehy “, t.j. mezi správou a občanem, se prohlubuje, místo aby je spojoval stejný zájem o zlepšení stavu kolem nás. Žádné velkolepé akce, po kterých zůstává velkolepý nepořádek, k tomu v žádném případě nepřispívají. Nejsem žádný aktivista, jen mě stále překvapuje, kde jsou zalezlí všichni ti Zelení, Změna pro Opavu atd.

Vyjádření ředitele Regionální správy majetku Brno:

Dobrý den,

České dráhy a.s., Regionální správa majetku Brno, jako vlastník dotčeného pozemku, posoudily Vaši žádost o spolupráci jako oprávněnou. Na předmětném pozemku byl proveden úklid a v současné době probíhá posouzení četnosti úklidu, respektive její úprava tak, abychom předešli dalším podnětům občanů města na zanedbanou údržbu ploch v majetku naší společnosti. Sekání porostu a úklid lokality na břehu před mostem v ulici Olomoucká je plánován do konce měsíce června.