Černá skládka - Zlatníky

Černá skládka - Zlatníky

Chci nahlásit černou skládku která se nachází: obec Opava,  katastrálním území Zlatníky u Opavy, číslo LV157, parcelní číslo 360, vodní plocha, vlastník – Statutární město Opava.

 

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Černá skládka bude odklizena v průběhu tohoto tj. 45. týdne.