Co je projekt Zdravé město a místní Agenda 21?

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 (dále jen "PZM a MA21") se opírá o městskou samosprávu, která mu poskytuje základní zázemí. Postup ke „Zdravému městu" však není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních partnerů (neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi  řadou dalších subjektů),  včetně široké  veřejnosti.

"Zdravou" může být municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života, udržitelným rozvojem a počítá s aktivním zapojením občanů do spolurozhodování o věcech veřejných. Nejedná se tedy pouze o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím.

Statutání město Opava uplatňuje principy MA 21, prostřednictvím realizace PZM od roku 2011, kdy se také stala členem Národní sítě Zdravých měst ČR, která je konzultantem a tvůrcem metodiky pro správný postup v podmínkách ČR.

Místní Agenda 21 - Vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Jedná se o mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni a cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel města, ale také život generací jejich dětí a to vše ve spolupráci s veřejností. 

Informace o aktivitách v rámci Zdravého města v Opavě najdete také na stránkách místní Agendy 21.

Kategorie: