CRM 011 A - Příloha - Statutární orgán - právnická osoba