Demografie

Počet obyvatel: 

57 019

*údaj k 31.12.2017

Následující demografické údaje pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 prováděné Českým statistickým úřadem (www.scitani.cz).  

Věková struktura populace 

 

Obyvatelstvo celkem 

 

v tom 

 
 

abs. 

muži 

ženy 

Obyvatelstvo celkem 

58 351 

100,0 

27 904 

30 447 

z celku podle věku: 

  

  

  

  

0 - 2 

1 849 

3,2 

957 

892 

3 - 4 

1 227 

2,1 

626 

601 

525 

0,9 

257 

268 

6 - 9 

2 077 

3,6 

1 083 

994 

10 - 14 

2 439 

4,2 

1 249 

1 190 

15 - 17 

1 870 

3,2 

935 

935 

18 - 19 

1 451 

2,5 

749 

702 

20 - 24 

4 090 

7,0 

2 096 

1 994 

25 - 29 

3 883 

6,7 

1 982 

1 901 

30 - 34 

4 478 

7,7 

2 260 

2 218 

35 - 39 

4 927 

8,4 

2 473 

2 454 

40 - 44 

3 852 

6,6 

1 893 

1 959 

45 - 49 

4 064 

7,0 

1 953 

2 111 

50 - 54 

3 867 

6,6 

1 901 

1 966 

55 - 59 

4 180 

7,2 

1 941 

2 239 

60 - 64 

4 233 

7,3 

1 921 

2 312 

65 - 69 

3 016 

5,2 

1 292 

1 724 

70 - 74 

2 331 

4,0 

978 

1 353 

75 - 79 

1 702 

2,9 

617 

1 085 

80 - 84 

1 218 

2,1 

382 

836 

85 a více 

854 

1,5 

226 

628 

nezjištěno 

218 

0,4 

133 

85 

0 - 14 

8 117 

13,9 

4 172 

3 945 

15 - 64 

40 895 

70,1 

20 104 

20 791 

65 a více 

9 121 

15,6 

3 495 

5 626 

průměrný věk 

41,1 

39,2 

42,8 

Složení obyvatel Opavy podle nejvyššího stupně ukončeného vzdělání 

obyvatelstvo ve věku 15 a více let  
 

50 234 

86,1 

23 732 

26 502 

bez vzdělání 

368 

0,6 

186 

182 

základní vč. neukončeného 

8 323 

14,3 

2 984 

5 339 

střední vč. vyučení (bez maturity) 

16 090 

27,6 

8 995 

7 095 

úplné střední (s maturitou) 

14 195 

24,3 

6 164 

8 031 

nástavbové studium 

1 569 

2,7 

550 

1 019 

vyšší odborné vzdělání 

499 

0,9 

183 

316 

vysokoškolské 

7 114 

12,2 

3 567 

3 547 

z toho: 

  

  

  

  

bakalářské 

1 202 

2,1 

503 

699 

magisterské 

5 689 

9,7 

2 903 

2 786  

Složení obyvatel podle rodinného stavu 

svobodní 

23 511 

40,3 

12 670 

10 841 

ženatí, vdané 

23 966 

41,1 

11 903 

12 063 

rozvedení 

6 319 

10,8 

2 553 

3 766 

ovdovělí 

4 420 

7,6 

688 

3 732 

Počet obyvatel podle částí obce 

Jaktař 

 2 376 

Kateřinky 

 14 000 

Komárov 

 1 349 

Komárovské Chaloupky 

 142 

Kylešovice 

 7 719 

Malé Hoštice 

 1 763 

Město 

 4 482 

Milostovice 

 307 

Podvihov 

 564 

Předměstí 

 22 228 

Pusté Jakartice 

 66 

Suché Lazce 

 1 033 

Vávrovice 

 1 013 

Vlaštovičky 

 365 

Zlatníky 

 352 

Archivní čísla 

Počet obyvatel 

31.12.2007 

31.12.2008 

31.12.2009 

31.12.2010 

31.12.2011 

31.12.2012 

31.12.2013 

59 733 

59 364 

59 064 

58 709 

58 410 

58 456 

57 759 

Počet narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Opavy 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

490 

576 

494 

573 

618 

605 

654 

633 

625 

569 

560 

565 

516 

Kategorie: