Digitální mapa města

Digitální mapa města Opavy je vytvořena automatizovaným převodem vybrané čárové kresby účelové mapy povrchové situace, která je součástí digitální technické mapy města Opavy a doplňkové kresby do plošné reprezentace procesem tzv. zaplochování.

Výsledkem tohoto procesu je bezešvá podrobná mapa území města Opavy, která slouží jako základní referenční mapový podklad využívaný v rámci provozu geografického informačního systému města.

Mapa je běžnou součástí mapových aplikací dostupných na mapovém portálu města v sekci Mapové aplikace.