Dopravní situace - ul Jánská a okolí

Dopravní situace - ul Jánská a okolí

Již několik měsíců bydlíme v blízkosti Tyršova stadionu a chtěla bych upozornit na některé detaily, které by občanům dozajista usnadnily život v této části města.

1.) Ulice Jánská je velmi vytížená, vzhledem k průjezdu kamiónů, autobusů do areálu ISOTRA a. s. a  i vzhledem k průjezdu přes ulici Bíloveckou, která spojuje uzel Globus, Ostrava, Hradec n. Moravicí, Raduň atd. Také vzhledem k plánovanému navýšení bytů na ul. Jánské vedle ISOTRY a tím navýšení počtu a pohybu obyvatel, která je už tak vysoká vzhledem k umístěným učilištím a školám na ulici Jánské resp. B. Němcové, by možná bylo vhodné, umístění alespoň informativního měřícího radaru, jelikož automobily projíždějí ulicí ve vysokých rychlostech, vysoce překračujících stanovenou 50 km rychlost.

2.) Dále bych chtěla požádat i za cyklisty, kteří využívají cyklistickou stezku souběžnou s ulicí Jánská, o umístění zrcadla pro automobily vyjíždějící z ul. Dolní schody, přestože zde má cyklista povinnost dát přednost vyjíždějícím vozidlům, bylo by určitě bezpečnější pokud by i řidič měl přehled o situaci na stezce, jelikož ji využívají i studenti, kteří jsou ne vždy znalí nebo uvědomělí těchto pravidel.

3.) V poslední řadě bych chtěla požádat o vyřešení situace, kdy není možné s kočárkem či při pohybovém omezení projít z ul. Dolní Schody na ul. B. Němcové k Tyršovu stadionu, jelikož ul. Dolní schody je slepá a průchozí pouze po schodech, ale je zde hodně prostoru na vybudování sjezdu pro kočárky či zdravotně postižené, také z ul. Horní schody na ul. B. Němcové nelze projít jinak než po schodech nebo až přes ul. Březinova.

Vyjádření Odboru dopravy MMO: 

K jednotlivým bodům podnětu lze z hlediska kompetencí odboru dopravy uvést zhruba následující:

1.) Umístění orientačního radaru měřícího rychlost projíždějících vozidel zajišťuje městská policie - podnět jim bude přeposlán k vyjádření.

2.) Umístění zrcadla v uvedeném úseku prověříme přímo na místě samém a pokud se požadavek na jeho umístění prokáže z hlediska bezpečnosti provozu jako oprávněný, zrcadlo bude samozřejmě umístěno.

3.) Vybudování sjezdu pro kočárky v uvedeném místě je především otázkou stavebního řešení (úprav). V návaznosti na výškový rozdíl mezi oběma konci bude ale pravděpodobně dost problematické vybudovat požadovanou rampu tak, aby její sklon odpovídal normovým požadavků na bezpečné užívání.