Dopravní zrcadlo - ul. Josefská

Dopravní zrcadlo - ul. Josefská

Z neznámého důvodu (krádež? vandalismus? jiné?...)zmizelo dopravní zrcadlo na křižovatce mezi MK Josefská a Ke Koupališti. Místo je velmi nepřehledné a vzhledem k velkému pohybu chodců, cyklistů i  motorových vozidel citelně chybí. Díky bujné vegetaci drůbežárny  fy Schrom farms je nutné pro bezpečný výjezd zajet do křižovatky velmi hluboko, což ohrožuje všechny účastníky silničního provozu. Prosím o urychlenou nápravu, příp. předání příslušným orgánům (PČR?).

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

Záležitost byla prověřena správcem komunikací (TSO), přičemž bylo zjištěno, že zrcadlo bylo odmontováno i s držákem, tzn. evidentně se jedná o jeho odcizení. V současné době je již objednáno k osazení nové.