Dotace na zahraniční spolupráci

Také v letošním roce můžete pro své projekty zahraničního charakteru (např. spolupráce se zahraniční školou) využít různých, níže uvedených, grantů a dotací. Město samozřejmě i v letošním roce vyhlásilo vlastní grantové okruhy, odkud můžete také získat určitou inanční dotací. Protože jsou ale finanční prostředky města omezené a zdaleka nemohou uspokojit všechny zájemce, doporučujeme vyzkoušet některý ze zmíněných fondů. Věříme, že v níže uvedené tabulce naleznete vhodný fond, který napomůže realizovat konkrétně váš projekt. Při podávání grantových žádostí vám přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Fondy na podporu zahraniční spolupráce

Evropské fondy

Evropská územní spolupráce

Nadnárodní a meziregionální spolupráce

Komunitární programy

Informace o strukturálních fondech naleznete zde.

Ostatní fondy

Pro Vaše mezinárodní projekty lze v případě vyhlášení vhodné výzvy využít i dotační programy ministerstev, velvyslanectví či Moravskoslezkého kraje.