Dřeviny - ul. Mostní, ul. Zeyerova (lékárna Agel)

Dřeviny - ul. Mostní, ul. Zeyerova (lékárna Agel)

Na ulici Vodní u přechodu vedle lávky přes řeku roste těsně u chodníku švestka. Strom je to zatím dobrý, ale plody padají na chodník a přechod, takže v této době se špinavému chodníku a přechodu všichni vyhýbají. Nešlo by s tím něco udělat? Ideálně ořezat, odstranit celý strom a vysadit náhradní dřevinu?  Stejně tak u zdravotního střediska v Kateřinkách v těsné blízkosti lékárny Agel roste nevhodně vysazená divoká třešeň. Padající plody jsou pak všude na chodníku a hrozí uklouznutí. Kvetoucí stromy jsou nádherné, ale nikdo nepomyslel na sběr úrody.

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Situace byla prověřena na místě  -  na ulici Vodní jde o neperspektivní podlimitní dřevinu, která bude dle možnosti odstraněna. V lokalitě u lékárny Agel nebyly na chodníku plody žádné dřeviny. V blízkosti roste pouze keř Cornus mas – Dřín obecný, jehož  plody mohl mít pisatel na mysli. Na stanovišti je vhodný a perspektivní, nebyly shledány důvody pro odstranění.