DSA - Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti