Emisaři opět vyrazí do ulic

Emisaři opět vyrazí do ulic

V říjnu Slezské gymnázium připravilo pro osm opavských škol, které projevily zájem, Projektový den. Na něm po celý den studenti mladším žákům přibližovali svůj projekt Emise a zábavnou formou je poučovali o možnostech zlepšení kvality stavu ovzduší na Opavsku a o spalování plynu i tuhých paliv. Projekt se už za tři roky své existence rozšířil i za hranice města a na Projektový den přijeli i studenti gymnázia z Havířova. Zájem o něj mají i školy v Karviné.

Budovou Slezského gymnázia se v tento den pohybovala padesátka cizích školáků, která nasávala téma správného spalování, stavu ovzduší a jeho vlivu na zdraví. Na laboratorním cvičení v chemii si školáci vyzkoušeli práci s kahanem, ve fyzikální učebně zažili několik pokusů. „Snažíme se dětem ukázat zajímavé pokusy na téma fyziky nízkého tlaku a mechaniky tepla s cílem vzbudit u nich zájem o přírodní vědy, takže tady zábavnou formou předvádíme snížení teploty varu vody při nižším tlaku. Demonstrujeme i Henryho zákon, kdy se v syceném nápoji, v našem případě v pivu, při nižším tlaku utvoří pěna. Ukazujeme jim i pokusy, které si pak mohou zkoušet doma,“ vysvětluje student druhého ročníku Slezského gymnázia Jakub Šetka.

V průběhu podzimu Emisaři opět vyjdou na pravidelné pochůzky ulicemi Opavy, aby lidem předávali informační brožuru, která jim poskytne základní informace o možnostech zlepšení stavu ovzduší na Opavsku. „Loni obešli asi dvě stovky domů a nikde se nesetkali s negativní reakcí. Letos tedy budeme pokračovat v jiných lokalitách,“ dodává pedagožka Kamila Tkáčová.

Do třetice se škola rozhodla na hříšníky poukázat a vystavit fotografie domů, ze kterých stoupá tmavý dým. „Vyhlásíme soutěž, kterou chceme provokovat, aby se lidé zamysleli. Prozatím jsme ji nazvali ‚Jak to vidíme my’ a nejen školáci, ale i veřejnost bude mít možnost posílat nám fotky kouřících komínů. My je shromáždíme a uspořádáme výstavu. V průběhu soutěže fotografie zveřejníme na našem webu i na webu města, s dodržením anonymity,“ říká Kamila Tkáčová a dodává, že soutěž by měla trvat od listopadu do března, kdy snímky vyhodnotí.

Záměrem celého projektu Emise je upozornit na znečištěné životní prostředí na Opavsku a na vliv lokálních topenišť. Studenti opavského gymnázia při práci na projektu spolupracují s řadou úřadů a institucí, například s Výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR nebo s Ministerstvem životního prostředí, sám ministr Richard Brabec nad projektem letos převzal záštitu.

Více informací o celém projektu (včetně fotogalerie komínů) najdete zde.

Kategorie: