Evropský týden mobility 2014

Evropský týden mobility 2014

Letošní téma 13. ročníku této celoevropské akce zní „Naše ulice, naše volba“. Evropský týden mobility bude probíhat od 17. do 25. září.

Mnoho obcí se dnes potýká s problémy z přebujelé automobilové přepravy. Mezi ně patří znečištění ovzduší zplodinami a prachem, hluk či snížená bezpečnost provozu. Cílem Evropského týdne mobility (ETM) je proto vyvolat diskuzi o dopravní situaci ve městě a společnými silami najít takové řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů.

Opava se ke kampani připojuje od roku 2011 a ani letos nezůstane pozadu. Program bude zahájen ve středu 17. září akční besedou Vím, co dýchám. Žáci základních škol budou debatovat s emisaři Slezského gymnázia o opavském ovzduší a vlivu dopravy na naše zdraví. Chybět nebudou zajímavé pokusy a soutěže o ceny. Pro starší posluchače bude o den později připravena přednáška o novinkách a bezpečnosti v silniční dopravě, kterou uzavře znalostní kvíz o praktické hodnotné ceny. V neděli 21. září se mohou dospělí i děti vydat na přírodovědnou poznávací cyklistickou výpravu z Opavy do Krnova, kde navštíví několik zajímavých míst. Loukami a poli bude provázet biolog Jakub Kubačka.

Pokud chcete mít podíl na tom, jak se bude doprava ve městě vyvíjet v příštích letech, nenechte si ujít druhé veřejné projednání a připomínkování analytické části plánu udržitelné městské mobility. Tato diskuse se uskuteční ve čtvrtek 25. září od 16 hodin v Obecním domě za účasti zástupců města a zpracovatele projektu. Co přesně se bude projednávat? Například to, že nejhoršími místy z hlediska zranění jsou křižovatky ulic Pekařská a Nákladní, Husova a Olomoucká nebo přechody pro chodce před nemocnicí a před Kauflandem v Kateřinkách.

Analytická část plánu obsahuje shrnutí záměrů plánovacích dokumentací dopravních staveb pořízených městem za více než 10 let. Máme zhodnocení kapacitně nevyhovujících křižovatek, kterými jsou například Krnovská x Kasárenská, Rybářská x Oblouková nebo Praskova x Nádražní okruh,“ uvádí zástupce zpracovatele Petr Macejka a dodává, že dokument obsahuje také hodnocení parkování, dostupnosti MHD i příměstské dopravy, kde problémovým místem je například přístup k zastávkám Praskova. Zpracován je také generel bezbariérových tras s vymezením nedostatků na síti chodníků a přechodů pro chodce. Problémem Opavy jsou zejména dlouhé přechody pro chodce přes silnice I. třídy. Příkladem může být ulice Olomoucká.

U cyklistické dopravy se plán udržitelné městské mobility zaměřil na posouzení celé dopravní sítě. Hodnotí všechny ulice z hlediska bezpečnosti a kvality provozu cyklistů, a to i v příměstských lokalitách. Nevěnuje se až tak turistickým trasám, ale spíše problémům při běžném denním dojíždění.

Osobních vozidel v Opavě rok od roku přibývá, vloni se jejich počet pohyboval kolem 18 tisíc a stále stoupá tempem 1,12 procenta ročně. Za posledních pět let vložilo město do dopravy přes 862 milionů korun, což představuje 12 procent všech výdajů rozpočtu města. Z toho bylo na provoz veřejné silniční dopravy vydáno 305 milionů. Více informací o celém projektu najdete na stránkách www.mobilita-opava.cz, kde bude před projednáním vyvěšen koncept analytické části k připomínkování veřejnosti.