Evropský týden mobility přiblíží druhy dopravy

Evropský týden mobility přiblíží druhy dopravy

Opava se i letos zapojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility. Ten se bude již tradičně konat ve dnech 16. – 22. září a ústředním tématem letošního ročníku se stala multimodalita a heslo „Kombinuj a jeď!“ Cílem je podpořit používání a kombinování různých druhů dopravy pro přepravu jak cestujících, tak i zboží. Kombinace různých druhů dopravy představuje maximalizaci jejich přínosů z hlediska nákladů, rychlosti, flexibility, pohodlí, spolehlivosti atd. Má také přínos pro společnost jako celek např. formou snížení znečištění životního prostředí a přetížení dopravy či zlepšení kvality života a zdraví.

V Opavě se v rámci tohoto týdne uskuteční hned několik akcí. Začneme v sobotu 15. 9. akcí pod názvem Opava v pohybu. Na návštěvníky budou čekat dva okruhy, které budou začínat v Městských sadech. Malý okruh bude určený převážně pro chodce, in-line bruslaře, běžce, děti na odrážedlech či koloběžkách apod. Velký okruh bude určen pro cyklisty. Účastníci budou na startu vybavení mapou, na jejichž zadní stranu budou na jednotlivých stanovištích v rámci zvoleného okruhu sbírat razítka, za které v cíli obdrží malý dárek – praktickou minilékarničku. Za každého účastníka město Opava přispěje na charitní hospicovou péči „Pokojný přístav“ částkou 20 Kč.

Pokračovat  budeme sbírkou kol pro Afriku, která bude probíhat v pondělí 17. září v prostorách bývalých Dukelských kasáren. Ve středu 19. září Evropský týden mobility podpoří také zaměstnanci magistrátu města Opavy v akci Na úřad bez auta!. V pátek 21. září se uskuteční ve spolupráci s Městským dopravním podnikem Opava již tradiční Dne bez aut, kdy se občané po předložení malého technického průkazu budou moci přepravit MHD zadarmo. V rámci tohoto týdne také proběhne beseda Senioři v silniční dopravě. Cílem této besedy bude upozornit občany seniorského věku na novinky v dopravních předpisech, na důležitost nošení reflexních prvků a potřebu dbát na bezpečnost v silničním provozu.