Financování SFC na další sezónu je zajištěno

Financování SFC na další sezónu je zajištěno

Zastupitelé dnes na svém zasedání schválili finanční plán společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., (SFC) na následující sezónu. Ten je vyrovnaný a pracuje s částkou v oblasti výnosů i nákladů ve výši cca 53 milionů korun. Město zde v několika dotacích pošle celkem 15,75 milionu, 4 miliony poskytne klubu Moravskoslezský kraj a milion má získat od Fotbalové asociace České republiky. Zbytek výnosů budou tvořit tržby z prodeje hráčů, reklamy a služeb či třeba televizních práv.

 „Celou částku již máme finančně pokrytou s výjimkou 2 milionů, o kterých ještě v této chvíli jednáme se sponzory. Věřím, že se vše v brzké době dotáhne do zdárného konce. Jinak jsou všechny partnerské smlouvy již schváleny a podepsány,“ uvedl primátor a zároveň místopředseda představenstva SFC Tomáš Navrátil.

Zastupitelstvo zároveň posvětilo účast resp. setrvání A-družstva mužů SFC v 1. české fotbalové lize v ročníku 2019/2020. Dalšími body usnesení pak schválilo nové znění stanov společnosti SFC a vzorové smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Všemi těmito kroky průběžně naplňujeme usnesení z únorového zastupitelstva, kdy jsme se zavázali, že zprůhledníme financování klubu, nastavíme nová pravidla pro jeho chod a připravíme finanční plán na další období tak, aby se již nemohla opakovat situace, kdy bylo město nuceno klub narychlo finančně zachraňovat a dotovat ho milionovými částkami,“ vysvětlil Tomáš Navrátil.

Vedení města i klubu nadále hledá strategického partnera, který bude schopen zajistit fungování SFC dlouhodobě. „Může to být reklamní partner, ale i partner, který vstoupí do vlastnické struktury,“ vyjádřilo se již dříve představenstvo klubu.

 „V této chvíli jednáme s dalšími zájemci, ale vše je otevřené“, dodal na závěr primátor Navrátil.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí