Fond rozvoje bydlení města Opavy

Obecně závazná vyhláška 2/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města Opavy.