Grantový systém MMO

  • SMO každý rok podporuje aktivity v oblasti sportu a kultury formou dotací či grantů ze svého rozpočtu
  • Zásady pro poskytování grantů stanoví podmínky, které popisují postupy žadatelů a postup SMO, resp. MMO při vyřizování žádostí
  • Koncem roku vyhlašuje ZMO grantové okruhy a programy na rok následující
  • Pořadí žadatelů včetně výše přidělené dotace schvaluje ZMO většinou na počátku daného grantového roku
  • Podrobné aktuální podmínky a kontaktní údaje jsou vždy zveřejněny zde.

Řeší odbor finanční a rozpočtový.

Kdo je žadatel?

Charakteristika žadatele vyplývá z platných Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu SMO, které jsou zveřejňovány při vyhlašování grantových okruhů a programů pro následující rok na této stránce.

Co si musím připravit?

Veškeré informace jsou obsaženy v platných Zásadách pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu SMO. Informace o vyhlášených grantových okruzích pro následující rok jsou vždy zveřejňovány v měsíčníku Hláska a v místním tisku.

Termíny a lhůty

Termín počátku a ukončení příjímání žádosti o přidělení grantů určuje ZMO svým usnesením.

Související informace

Granty a dotace v sociální oblasti Program iniciace projektů

Poskytováním finančních prostředků v rámci sociální oblasti se zabývá Komunitní plán SMO.

Telefon: +420 553 756 617

E-mail: komunitni.planovani@opava-city.cz

Stipendia SMO podpora studentů vysokých škol

Na základě rozhodnutí ZMO dne 12. 12. 2011 bylo zrušeno poskytování stipendií statutárního města Opavy.

 

Kategorie: