Granty 2015

Změna termínu podávání žádostí o granty

V prosincovém vydání Hlásky jsme vás informovali o vyhlášení grantových programů města, ke kterému mělo dojít po prosincovém jednání zastupitelstva. Po redakční uzávěrce zpravodaje však došlo ke změně. Grantové programy budou vyhlášeny až po únorovém zasedání zastupitelstva. O termínu, kdy můžete podat své žádosti o granty, vás budeme informovat prostřednictvím webu města a v březnovém vydání Hlásky. Děkujeme za pochopení.

 

Granty 2015 - výsledky

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 4. zasedání dne 09. 03. 2015 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých grantových programech pro rok 2015.

Detailní výsledky naleznete vpravo v sekci Soubory ke stažení.

1.1. Podpora sportovních akcí                                      

1.096.000,- Kč 

(požadováno 2.378.000,- Kč)

1.2. Pravidelná sportovní činnost                                   

637.000,- Kč

 

Sport celkem                                                             

1.733.000,- Kč  

 

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

172.000,- Kč    

(požadováno 661.000,- Kč)

2.2. Podpora kulturních akcí ve městě                      

1.025.000,- Kč   

(požadováno 2.855.100,- Kč)

2.3. Ediční činnost                                                         

346.000,- Kč   

(požadováno 863.400,- Kč)

2.4. Reprezentace města                                              

130.000,- Kč   

(požadováno 647.000,- Kč)

Kultura celkem

1.673.000,- Kč  

 

3.1. Podpora akcí a aktivit EVVO                                   

258.300,- Kč  

(požadováno 354.800,- Kč)

3.2. Podpora činnosti NO zaměřených na EVVO a ŽP  

122.500,- Kč  

(požadováno 136.600,- Kč)

 

3.3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí   

79.200,- Kč  

(požadováno 149.200,- Kč)

EVVO a ŽP celkem                                                        

460.000,- Kč 

 

Příjemci finanční dotace budou vyzváni příslušným odborem Magistrátu města Opavy k podpisu smlouvy, jejíž návrh musí být nejdříve schválen radou města, popř. zastupitelstvem města (nad 50 tis. Kč).

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu, během konferencí a seminářů apod.

Logo Statutárního města Opavy je bezpodmínečně nutné používat v souladu s přílohou č. 5 (Příručka pro příjemce finanční podpory projektů z grantového systému města – užití loga města) Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy na všech informačních a propagačních materiálech vztahujícím se k projektu.

Jak podat žádost o grant pro rok 2015

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 2. zasedání schválilo grantové okruhy pro rok 2015 a vyhlásilo je ke dni 17. 12. 2014 s termínem odevzdání žádostí do pondělka 26. 1. 2015.

1. Každá žádost o grant formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy (dále jen „grant“) se skládá ze tří povinných částí:

  • žádost (příloha 3a)
  • ekonomické shrnutí projektu (příloha 3b)
  • vlastní projekt (příloha 3c)

2. Každá žádost o grant musí být povinně odevzdána ve dvojím provedení:

  • 1x v tištěné podobě vč. orig. podpisu a razítka prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy nebo poštou (viz zápatí žádosti 3a)
  • 1x v elektronické podobě (přípony .doc, .xls) na e-mail (každá příloha zvlášť, v původním formátu, elektronicky vyplněná, bez podpisů – ne scan) (viz zápatí žádosti 3a)

3. Podmínky pro přidělování dotace z rozpočtu SMO, včetně úpravy postupů žadatelů a postupu Statutárního města Opavy resp. Magistrátu města Opavy stanoví „Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy“ (dále jen „zásady“).

Doporučení: Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte uvedené zásady určené pro daný okruh.

4. Žádosti o grant je možno podávat:

od středy 17. 12. 2014 do pondělí 26. 1. 2015 (včetně)

Jedná se o tyto grantové okruhy a programy:

Grantové okruhy

Grantové programy

Minimální spoluúčast (dotace) města na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) města na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

SPORT

1.1.

Podpora sportovních akcí

10 000 Kč

40 000,- Kč

20 %

1.2.

Pravidelná sportovní činnost (6 – 19 let vč.)

poukázkový systém

poukázkový systém

poukázkový systém

KULTURA

2.1.

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

20 000,- Kč

100 000,- Kč

25 %

2.2.

Podpora kulturních akcí ve městě

20 000,- Kč

100 000,- Kč

25 %

2.3.

Ediční činnost

20 000,- Kč

100 000,- Kč

25 %

2.4.

Reprezentace města

20 000,- Kč

100 000,- Kč

25 %

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

EVVO

3.1.

Podpora akcí a aktivit EVVO

5 000 Kč

40 000,- Kč

20 %

3.2.

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

20 000 Kč

100 000 Kč

0 %

(spoluúčast vítána)

3.3.

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

5 000,- Kč

40 000,- Kč

0 %

(spoluúčast vítána)

Důležité jsou také údaje o minimální a maximální spoluúčasti statutárního města Opavy na jeden projekt v určitém programu a požadovaná výše minimální spoluúčasti žadatele na jeden projekt. 

Sport

Podpora sportovních akcí a pravidelné sportovní činnosti (poukázkový systém)

Více...

Kultura 

Podpora zájmové kulturní činnosti dětí a mládeže a kulturních akcí ve městě, ediční činnost, reprezentace města

Více...

Životní prostředí a EVVO 

Podpora akcí a aktivit EVVO, podpora činností neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí, podpora opatření ve prospěch životního prostředí

Více...

Sociální oblast

Dotace v oblasti sociálních služeb jsou řešeny samostatně podle jiných pravidel. Jejich správcem je odbor sociálních věcí.

Více...

 

Hledáte-li informace ke grantům 2014 (např. z důvodu vyúčtování), klikněte zde.

Kategorie: