Hláska 01/2019

Hláska 01/2019

V první Hlásce roku 2019 se dozvíte, jaký má město schválený rozpočet a investiční akce, kolik peněz bylo uvolněno v rámci Nápadů pro Opavu, seznámíme vás s ojedinělou aplikací, která vás přenese do minulosti. Připravili jsme pro vás přehledný seznam, které se ve městě udály v roce 2018. Pozveme vás na zajímavé kulturní akce, na tříkrálový průvod s velbloudicí a také na 65. výročí Střediska volného času. Na poslední straně je připravena nová rubrika Křížem krážem Opavským Slezskem, ve které vás každý měsíc budeme zvát na krásná místa našeho kraje. To vše čtěte také on-line!

Kategorie: