Hláska, zpravodaj statutárního města Opavy

Distribuuje Česká distribuční, a.s. Pokud by vám Hláska nepřišla, dejte nám prosím vědět na e-mail: hlaska@opava-city.cz.

  • Vydavatel: statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava
  • Redakce: Silvie Vltavská, telefon 553 756 209, fax 553 756 141, e-mail hlaska@opava-city.cz
  • Šéfredaktorka: Anna Sotolářová (tel.: 553 756 203)
  • Redaktoři: Lada Dobrovolná, Roman Konečný 
  • Uzávěrka čísla: vždy 12. v měsíci
  • Vychází zdarma v prvním týdnu v měsíci – 11x ročně
  • Náklad 26 tisíc výtisků
  • Inzerci zajišťuje Slezské vydavatelství s.r.o. Web: www.slezske.cz, telefon 777 786 503.
Kategorie: