Příspěvkové organizace

Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018

Účetní závěrky příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava, za rok 2018 schválila Rada statutárního města Opavy na svém zasedání dne 2.5.2019 usnesení číslo 559/14/RM/19.
Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2019

Finanční plány příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava, na rok 2019 schválila Rada statutárního města Opavy na svém zasedání dne 30.01.2019 usnesením číslo 231/8/RM/19.

Stránkování

Strana 1