Jak se k nám dostanete?

Většinu odborů Magistrátu města Opavy najdete v úřednickém areálu na Krnovské ulici. Část magistrátu a politické vedení města pak sídlí v historické budově radnice na Horním náměstí (známé jako Hláska).

Horní náměstí

Budovy na Horním náměstí jsou v samotném historickém centru města. Úřad je tak velmi dobře dostupný pro pěší. Nejbližší zastávkou MHD je zastávka Divadlo (linky 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221), která se nachází 150 metrů od budovy Hlásky na Horním náměstí 69. Nejbližší parkoviště se nachází na ulici Masařská a na ulici Rybí trh, obě přibližně 200 metrů od budovy Hlásky.

V budově na Horním náměstí 69 sídlí:

 • vedení města – primátor, náměstci primátora (2. patro)
 • tajemník magistrátu města (2. patro)
 • odbor kancelář primátora (3. patro)
 • odbor kanceláře tajemníka
  • oddělení personální a mzdové (1. patro)
  • oddělení veřejných zakázek (4. patro)
 • odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti
  • evidence a vyřizování stížností a petic (4. patro)
  • oddělení kontroly (1. a 4. patro)
 • odbor právní a organizační (1. patro)
 • odbor přípravy a realizace investic (3. patro)
 • odbor vnitřních věcí
  • podatelna (přízemí)
  • recepce (přízemí)
 • v prostorách magistrátu dále sídlí Euroregion Silesia (1. patro)

V budově na Horním náměstí 67 sídlí:

 • odbor finanční a rozpočtový
 • odbor kancelář primátora
  • městské informační centrum
 • odbor rozvoje města a strategického plánování
 • odbor informatiky
 • pokladna (vchod naproti prodejně Tempo, vedle kavárny Kramer)

Krnovská ulice

Úřednický areál na Krnovské ulici se nachází přibližně 1 kilometr od Horního náměstí. Areál je dobře dosažitelný MHD – přímo u areálu se nachází zastávka Stará silnice (linky 203, 205, 206, 212, 215, 216, 217). Pracoviště magistrátu na Krnovské ulici jsou také velmi dobře dostupná automobilovou dopravou. Přímo v areálu se nachází parkoviště (vjezd z ulice Stará silnice). Parkování s parkovacím kotoučem s povolenou dobou parkování 2 hodiny. 

V budově Krnovská 71/A sídlí:

 • Městská policie Opava

V budově Krnovská 71/B sídlí:

 • odbor dopravy
  • řidičské průkazy (přízemí)
  • evidence vozidel (přízemí)
  • oddělení správy dopravy a pozemních komunikací (2. patro)
  • oddělení dopravních přestupků
 • odbor informatiky
 • odbor vnitřních věcí
  • CzechPOINT (1. patro)
  • ohlašovna trvalého pobytu (TP) - hlášení TP, rušení TP, poskytování údajů z informačního systému (1.patro)
  • občanské průkazy (1. patro)
  • cestovní doklady (1. patro)
  • evidence obyvatel (1. patro)
  • matrika, státní občanství (2. patro)
  • oddělení přestupků (2. patro)
 • pokladna (přízemí)

V budově Krnovská 71/C sídlí:

 • odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti
 • odbor dopravy
  • dopravní přestupky
 • odbor hlavního architekta a územního plánu
 • odbor informatiky
 • odbor kancelář tajemníka
 • odbor majetku města
 • odbor obecní živnostenský úřad
 • odbor právní a organizační
  • oddělení exekuční
 • odbor sociálních věcí
 • odbor školství
 • odbor výstavby
 • odbor životního prostředí
 • v prostorách magistrátu dále sídlí referát hmotné nouze Úřadu práce ČR

V budově Krnovská 71/D sídlí:

 • odbor vnitřních věcí
  • archiv
 • bufet

V areálu na Krnovské ulici dále sídlí tyto úřady:

V budově Krnovská 69 sídlí:

 • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Krajská agentura pro zemědělství a venkov Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava
  • Pozemkový úřad
 • Státní zemědělský intervenční fond, Regionální odbor 7 - Opava

V budově Krnovská 73 sídlí:

 • Celní správa ČR, Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Opava

v budově Krnovská 75 sídlí:

 • Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
Kategorie: