Kaluže na komunikace - nefunkční kan. řad - ul. Krnovská

Kaluže na komunikace - nefunkční kan. řad - ul. Krnovská

Pokud jste někdy za deště jeli po Krnovské (teď myslím část, na které se nepracuju, od Vančurovy do Jaktaře), všimli jste si obrovských kaluží?  Kdybyste si dělali příjezdovou cestu na svém dvorku, taky byste to tak nechali? Doufám, že v rámci oprav Krnovské, které teď probíhají, už pracovníci zapojí mozek a vymyslí odtokové kanály. Je to ostuda nejen těch firem, které dělají cesty, ale i zadavatele - čili města.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o. :

Majetkovým správcem komunikace je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava. Pro upřesnění, zadavatelem oprav vodovodního, resp. kanalizačního řadu, stejně jako odvodnění silnice č. I/11 ul. Krnovská není Statutární město Opava.

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

Podnět byl postoupen k vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR:

K podnětu věci odtokových poměrů na silnici I/11, ul. Krnovské v Opavě v úseku ul. Vančurova – ul. OK s ul. Palhaneckou bychom uvedli následující.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava v současné chvíli neplánuje úpravu stávajícího odvodnění na ul. Krnovské v dříve uvedeném úseku z důvodu celkového stavu podélných a příčných spádů komunikace, kdy vlivem trvalých deformací krytu komunikace již tyto spádové poměry neplní svou funkci. Dle nám podaných informací městem Opava je v úseku OK ul. Vančurova – OK ul. Palhanecká plánována výstavba kanalizace a proto by případná celková oprava krytu komunikace byla tímto zásahem znehodnocena.  Na základě této skutečnosti plánuje majetkový správce komunikace její opravu a tím i úpravu podélných a příčných spádů vč. souvisejících odtokových poměrů až po realizaci kanalizace.