Kampaně

V rámci projektu Zdravého města se Opava připojila hned k několikám kampaním, které si kladou za cíl propagovat zdravý životní styl.

Evropský týden mobility (a Evropský den bez aut)

Evropský den mobility je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na problematiku udržitelné mobility ve světě. Kampaň na podporu jiné než osobní automobilové dopravy probíhá vždy od poloviny září. Město Opava se poprvé k této kampani připojilo v roce 2011, kdy probíhal již její 10. ročník. 

Oficiální stránky projektu European Mobility Week.

Pozvánka na aktuální ročník

Archiv uplynulých ročníků

Den bez úrazu

Osvětovou kampaň s názvem Den bez úrazu pořádalo město společně s Českým červeným křížem Opava a Střední zdravotnickou školou Opava v roce 2012. Kampaň probíhala v rámci Dne dětí. V následujících letech se ukázky první pomoci, preventivní programy pro děti a další zajímavé akce staly neodmyslitelnou součástí opavského dětského dne.

Oficiální stránky kampaně s přehledem měst, které tuto akci pořádají.

Archiv uplynulých ročníků

Do práce na kole

Celorepubliková kampaň nazvaná Do práce na kole si klade za cíl poukázat na to, že kolo není jen sportovním náčiním pro aktivní odpočinek, ale že může být, zvláště ve městě, také velmi efektivním dopravním prostředkem. Město Opava se k této iniciativě poprvé přidalo v roce 2014. 

Oficiální stránky kamaně Do práce na kole.

Světový den bez tabáku

V roce 2014 se město Opava vůbec poprvé připojilo ke Světovému dni bez tabáku, který připadá na 30. května. Tato osvětová kampaň má upozornit na to, jak nebezpečné je kouření, včetně pasivního, na lidské zdraví. Cílovou skupinou kampaně jsou přitom především děti školního věku ve věku kolem 11 let. Podle statistiky jde totiž o věk, v němž děti cigaretu poprvé ochutnají. 

Archiv uplynulých ročníků:

 

 

 

Kategorie: