Koncepce EVVO

V roce 2009 vznikla Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Opavy pro období 2009-2020. Koncepce je rozdělena do tří souborů - hlavního dokumentu, podrobné analýzy a podrobných specifikací opatření.