Kontejnery - ul. 17. listopadu

Kontejnery - ul. 17. listopadu

Chtěl bych poprosit o řešení neustále přeplněných kontejnerů na tříděný odpad na ulici 17.listopadu - u parkoviště ve vnitrobloku u školky 17.listopadu. Kontejnery na plasty jsou prakticky pořád plné, z kontejneru na papír odpad často vypadává ven a další vytříděný papír se válí v taškách a všelijak odložený okolo. Problém je to dlouhodobý. Velká spádová oblast a jen jeden kontejner na každý druh odpadů. Do těchto kontejnerů donáší odpad obyvatelé z domů 17.listopadu 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a možná i dalších. V tomto týdnu (pravděpodobně v úterý, nebo středu - nevím to přesně) došlo k zapálení kontejneru na papír. Díky žáru se roztavil také kontejner na sklo, ze kterého se půlka kontejneru vysypala a i přesto je kontejner téměř plný. Je vidět, že ani on nebyl dlouho vyvezen. Nyní (neděle odpoledne) je kontejner na plasty stále plný - od požáru nebyl vyvezen a je stále plný. (Stav na místě je stejný jako několik dní - po požáru zcela nedchnuto a neuklizeno).  Je skvělá snaha radnice o co největší třídění odpadu, ale vychází celkem v niveč, když vytříděný odpad není kam házet. Je pravda, že v širším okolí jsou také další kontejnery na tříděný odpad, ale kolik lidí se rozhodne nosit plné tašky odpadu po půlce sídliště??? Navíc také ony jsou velice často plné (ale oproti těmto výše zmíněných je to slabší). Určitě by pomohlo častější vyvážení popelnic, nebo více popelnic na tříděný odpad.Celkově to vypadá, že Technické služby na tuto ulici poněkud zapomínají s odvozem.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.: 

Četnost odvozu separovaného odpadu v celé Opavě je nastavena 1 – 3x týdně u plastového odpadu, 1 – 2x týdně u papíru a 1x za 2 týdny u skla. Každé navýšení četnosti odvozu je řešeno s MMO – odborem životního prostředí, který dané navýšení musí schválit. Problematika odvozu na sídlišti v Kylešovicích byla již řešena několikrát a momentálně jednáme s životním prostředím o dalších navýšeních svozu.

Co se týká vyhořelých kontejnerů, na sídlišti Opavě – Kylešovicích bylo za poslední 3 týdny poničeno požárem 8 kontejnerů. Nádoby na separovaný sběr dodává firma EKOKOM na základě smlouvy s Magistrátem města Opavy.

Tato firma dodává pouze plastové nádoby. Vyhořelé nádoby na ulici 17. listopadu 14 byly vyměněny  5.11.2018.