Kraj opět hledá Lady Business

Kraj opět hledá Lady Business

Moravskoslezský kraj už počtvrté vyhlašuje soutěž Lady Business. Chce tak podpořit ženy, které jsou něčím výjimečné. V minulém roce byly oceněny podnikatelky a zástupkyně neziskového sektoru, letos jsou vyhlášeny nové kategorie- manažerky a talentované studentky.  Soutěž z pověření kraje organizuje společnost Moravskoslezské Investice a Development.

Více v tiskové zprávě MS kraje zde

Přihlášky a nominace je možno vyplnit do 22. září elektronicky na stránkách Lady Business, kde jsou k dispozici i podrobnější informace. Slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků a předáním cen je plánovaný na podzim tohoto roku.               

Případně dotazy zodpoví Hana Šandová, sandova@msid.cz, 731 653 527.