Kroniky

Kroniky zachycují vznik města, jeho správu a hospodaření, pruský vpád roku 1866, osvobození města, poválečnou obnovu a podrobnější hospodářský a politický rozvoj.

Od devátého dílu mají kroniky obsah a od roku 1976 jsou vedeny přílohy a fotodokumentace.

Všechny kroniky města jsou po předchozí domluvě k dispozici k prezenčnímu nahlédnutí na odboru kancelář primátora.

Seznam existujících kronik

Seznam pamětních knih

  • Pamětní kniha města Opavy s podpisy význačných návštěv (2009-dosud)
  • Pamětní kniha města Opavy s podpisy význačných návštěv (1990-2009)
  • Pamětní kniha města Opavy s podpisy význačných návštěv (1946-1990)
Kategorie: