Kryté koše - lokalita pod "Myší dírou"

Kryté koše - lokalita pod "Myší dírou"

Bylo by možné na chodník pod Myši dírou instalovat větší kryté odpadkové koše? Vrány vytahují z košů odpadky a rozhazují je okolo.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

S tímto problémem se bohužel potýkáme na více místech města Opavy. Není ve finančních možnostech na všech místech osadit větší, krytý koš. Necháme proto vyrobit kryty betonových odpadkových košů a po jejich výrobě je necháme ve zmiňované lokalitě osadit.