Majetek k pronájmu a k prodeji

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy uvolněného městského bytu o velikosti 1+1 na Masarykově třídě 14 v Opavě.
Výběrové řízení na uvolněný městský byt

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 1 volný byt 1+1 v městském domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 8. října 2018. O výsledku vás budeme informovat na webu města.
Pořadí uchazečů o městský byt

Rada města schválila pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy městského bytu o velikosti 0+1 na Krnovské ulici 30 v Opavě.
Radnice nabízí zájemcům byt k pronájmu

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení volný byt v městském domě. Jedná se o byt velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 4. června ve 14 hodin.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů o pronájem městských bytů v centru Opavy seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy uvolněného bytu.
Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Otevírání obálek s žádostmi se uskuteční v zasedací místnosti rady města v přízemí Hlásky 10. července ve 14 hodin.
Pořadí uchazečů o městské byty

Rada města schválila na svém zasedání 26. dubna pořadí uchazečů o nájem městských bytů. Jejich seznam je seřazen dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu.
Město pronajme byty

Radnice nabízí k pronájmu čtyři volné byty v městských domech v centru města. Prohlídky proběhnou 15.3. a 29.3., začínají vždy v 9.00 na adrese Hrnčířská 4. Obálky s nabídkami se budou otevírat ve středu 5. dubna ve 14 hodin.
Město pronajme byt

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení nadstandardní volný byt velikosti 3+1 v městském domě na adrese Jateční 10A. Termíny prohlídek bytu jsou stanoveny na 15. 2. a 1. 3. 2017 a vždy od 9.00 přímo na místě.
Pořadí uchazečů o městské byty

Rada města na svém zasedání 14. prosince schválila pořadí uchazečů o pět městských bytů v centru Opavy o velikosti 1+1 až 3+1, a to na ulicích Hrnčířská, Horní náměstí a Masarykova třída.
Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení pět volných bytů v městských domech. Nabídky je možné zasílat do 5. října. Obálky s nabídkami se budou otevírat 10. října.
Pořadí uchazečů o městské byty

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu schválené Radou statutárního města Opavy.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu.
Město pronajme volné byty

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 uvolněných bytů v městských domech.Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13. a 27. dubna a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Pořadí uchazečů o pronájem pěti městských bytů v centru Opavy podle výše nabízeného nájemného.

Byty, které nejsou specifikovány jako sociální, tj. běžné nájemní byty, jsou přidělovány na základě nejvyšší nabídky měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu (oproti dřívějšímu systému, kdy se soutěžilo o nejvyšší první měsíční úhradu na nájemném).

Byty ve vlastnictví města jsou rozděleny do dvou kategorií – sociální a běžné nájemní byty. Druhy sociálních bytů jsou dle vytvořené Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011–2014 (dále jen koncepce) rozděleny pro pět cílových skupin:
Město pronajme prodejnu na Horním náměstí

Statutární město Opava pronajme prodejnu na Horním náměstí, ve které sídlila společnost T-Mobile. Nabídky můžete podávat do 31. ledna 2018 do 13 hodin. Obálky s nabídkami se otevřou téhož dne odpoledne.

Prodej nemovitostí

Prodej movitého majetku

Statutární město Opava je vlastníkem a provozovatelem veřejných pohřebišť nacházejících se ve městě Opavě na ulici Otické, v Kateřinkách, v Kylešovicích, v Jaktaři a dále v městských částech Komárov, Vlaštovičky, Podvihov a Suché Lazce. K hrobovým zařízením, o něž se jejich vlastník po zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu včas nepřihlásil a k nimž jejich vlastník nevykonává vlastnické právo minimálně po dobu 3 let, se Statutární město Opava stalo vlastníkem.
Odbor majetku města nabízí k prodeji tribunu

Nabídku na odkoupení s uvedením ceny doručte na podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, Opava. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20. února 2016 do 12 hodin.