Majetek k pronájmu a k prodeji

Výběrové řízení na uvolněné městské byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Otevírání obálek s žádostmi se uskuteční v zasedací místnosti Rady města v přízemí Hlásky 7. října ve 14 hodin.
Výsledky výběrového řízení pronájmu městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů z výběrového řízení o volné městské byty. Jedná se o byty na adresách: Horní náměstí 35, Hrnčířská 15, Jateční 10a, Krnovská 30 a Masarykova třída 25.
Pronájem bytů
Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů. Jedná se o byty na adresách: Horní náměstí 35, Hrnčířská 15, Jateční 10a, Krnovská 30 a Masarykova třída 25. Otevírání obálek s žádostmi proběhne na Hlásce 10. června ve 14 hodin.
Byty k pronájmu
Výsledky výběrového řízení o pronájem městských bytů

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů z lednového výběrového řízení o městské byty. Pořadí je seřazeno dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy uvolněného městského bytu.
Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy uvolněného městského bytu o velikosti 1+1 na Masarykově třídě 14 v Opavě.
Výběrové řízení na uvolněný městský byt

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 1 volný byt 1+1 v městském domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 8. října 2018. O výsledku vás budeme informovat na webu města.
Pořadí uchazečů o městský byt

Rada města schválila pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy městského bytu o velikosti 0+1 na Krnovské ulici 30 v Opavě.
Radnice nabízí zájemcům byt k pronájmu

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení volný byt v městském domě. Jedná se o byt velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 4. června ve 14 hodin.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů o pronájem městských bytů v centru Opavy seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy uvolněného bytu.
Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Otevírání obálek s žádostmi se uskuteční v zasedací místnosti rady města v přízemí Hlásky 10. července ve 14 hodin.
Pořadí uchazečů o městské byty

Rada města schválila na svém zasedání 26. dubna pořadí uchazečů o nájem městských bytů. Jejich seznam je seřazen dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu.
Město pronajme byty

Radnice nabízí k pronájmu čtyři volné byty v městských domech v centru města. Prohlídky proběhnou 15.3. a 29.3., začínají vždy v 9.00 na adrese Hrnčířská 4. Obálky s nabídkami se budou otevírat ve středu 5. dubna ve 14 hodin.
Město pronajme byt

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení nadstandardní volný byt velikosti 3+1 v městském domě na adrese Jateční 10A. Termíny prohlídek bytu jsou stanoveny na 15. 2. a 1. 3. 2017 a vždy od 9.00 přímo na místě.
Pořadí uchazečů o městské byty

Rada města na svém zasedání 14. prosince schválila pořadí uchazečů o pět městských bytů v centru Opavy o velikosti 1+1 až 3+1, a to na ulicích Hrnčířská, Horní náměstí a Masarykova třída.
Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení pět volných bytů v městských domech. Nabídky je možné zasílat do 5. října. Obálky s nabídkami se budou otevírat 10. října.
Pořadí uchazečů o městské byty

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu schválené Radou statutárního města Opavy.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu.
Město pronajme volné byty

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 uvolněných bytů v městských domech.Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13. a 27. dubna a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Pořadí uchazečů o pronájem pěti městských bytů v centru Opavy podle výše nabízeného nájemného.

Byty, které nejsou specifikovány jako sociální, tj. běžné nájemní byty, jsou přidělovány na základě nejvyšší nabídky měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu (oproti dřívějšímu systému, kdy se soutěžilo o nejvyšší první měsíční úhradu na nájemném).

Byty ve vlastnictví města jsou rozděleny do dvou kategorií – sociální a běžné nájemní byty. Druhy sociálních bytů jsou dle vytvořené Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011–2014 (dále jen koncepce) rozděleny pro pět cílových skupin:
Zrekonstruované kino Mír hledá nájemce

Rozsáhlou rekonstrukcí došlo ke zhodnocení kina, které dnes návštěvníkům nabízí mnohem komfortnější zázemí. Radní se proto shodli na tom, že by měla být znovu vyhlášena i soutěž na nájemce. Nabídky je možné posílat do 20. května.
Město pronajme prodejnu na Horním náměstí

Statutární město Opava pronajme prodejnu na Horním náměstí, ve které sídlila společnost T-Mobile. Nabídky můžete podávat do 31. ledna 2018 do 13 hodin. Obálky s nabídkami se otevřou téhož dne odpoledne.

Prodej nemovitostí

Prodej movitého majetku

Statutární město Opava je vlastníkem a provozovatelem veřejných pohřebišť nacházejících se ve městě Opavě na ulici Otické, v Kateřinkách, v Kylešovicích, v Jaktaři a dále v městských částech Komárov, Vlaštovičky, Podvihov a Suché Lazce. K hrobovým zařízením, o něž se jejich vlastník po zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu včas nepřihlásil a k nimž jejich vlastník nevykonává vlastnické právo minimálně po dobu 3 let, se Statutární město Opava stalo vlastníkem.
Odbor majetku města nabízí k prodeji tribunu

Nabídku na odkoupení s uvedením ceny doručte na podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, Opava. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20. února 2016 do 12 hodin.