Byty

Výběrové řízení na uvolněné městské byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Otevírání obálek s žádostmi se uskuteční v zasedací místnosti Rady města v přízemí Hlásky 7. října ve 14 hodin.
Výsledky výběrového řízení pronájmu městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů z výběrového řízení o volné městské byty. Jedná se o byty na adresách: Horní náměstí 35, Hrnčířská 15, Jateční 10a, Krnovská 30 a Masarykova třída 25.
Pronájem bytů
Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů. Jedná se o byty na adresách: Horní náměstí 35, Hrnčířská 15, Jateční 10a, Krnovská 30 a Masarykova třída 25. Otevírání obálek s žádostmi proběhne na Hlásce 10. června ve 14 hodin.
Byty k pronájmu
Výsledky výběrového řízení o pronájem městských bytů

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů z lednového výběrového řízení o městské byty. Pořadí je seřazeno dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy uvolněného městského bytu.
Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy uvolněného městského bytu o velikosti 1+1 na Masarykově třídě 14 v Opavě.
Výběrové řízení na uvolněný městský byt

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 1 volný byt 1+1 v městském domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 8. října 2018. O výsledku vás budeme informovat na webu města.
Pořadí uchazečů o městský byt

Rada města schválila pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy městského bytu o velikosti 0+1 na Krnovské ulici 30 v Opavě.
Radnice nabízí zájemcům byt k pronájmu

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení volný byt v městském domě. Jedná se o byt velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě. Obálky s nabídkami se budou otevírat 4. června ve 14 hodin.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů o pronájem městských bytů v centru Opavy seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy uvolněného bytu.

Stránkování

1 | 2 | 3

Strana 1

Další >

2 z 3