Mapa sportovišť

Mapa zobrazuje dětská hřiště a sportoviště na území města Opavy.

Mapa je průběžně aktualizována a doplňována pracovníky odboru školství Magistrátu města Opavykteří odpovídají za tématický obsah zobrazovaných dat.