Máte stále zájem o nádobu na bioodpad?

Máte stále zájem o nádobu na bioodpad?

Jak jsme vás již informovali, v rámci Opavy již došlo k distribuci nádob na bioodpad. Ti, kteří nebyli při rozvozu nádob na bioodpad doma a nemohli si tak nádobu převzít, si ji mohou vyzvednout přímo v Technických službách Opava na Těšínské ulici. „Rozhodli jsme se prodloužit dobu, kdy si občané oproti podpisu mohou nádobu vyzvednout, a to na každé pondělí od 7 do 17 hodin,“ řekl provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Výdej bude ukončen v pondělí 26. listopadu. Po tomto termínu bude možno nádobu vyzvednout v TSO na základě telefonické domluvy na čísle 553 759 124.

Pro hnědou popelnici si rovněž mohou přijet i další zájemci. „Vzhledem k tomu, že se jedná o systém, který má návaznost na svoz směsného komunálního odpadu, kde platí pravidlo, že pro jednu nemovitost, kde bydlí 1 až 4 osoby, je přiřazena jedna nádoba a pro vyšší počet osob se počet nádob adekvátně navyšuje, lze podle stejného pravidla žádat také o dostatečný počet bionádob. Počet nádob není tudíž vázán na počet bytů, rodin a podobně,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková a dodala, že podmínkou je podání žádosti na odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, a to buď telefonicky na 553 756 872 (874, 875), písemně na e-mail: albert.cerven@opava-city.cz, nebo lze využít formulář na webu města.

„Pro ty, kdo se ještě rozhodují, uvádíme, že do bionádob lze dávat veškerý bioodpad vyjma živočišných produktů. Jedná se o listí, plevel, padané ovoce a zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny. Není třeba mít obavu z vyhazování ořechového listí, plesnivých slupek a dalšího,“ doplnila Marie Vavrečková, která však jedním dechem doplnila, že do nádoby nepatří nepodrcený dřevní odpad. „Větší množství zeleně, případně silnější větve z ořezu stromů a keřů nakrácené na délku cca 1 metr, přijímají i nadále sběrné dvory na ulicích Bílovecká, Hálkova a Přemyslovců,“ poznamenala vedoucí odboru.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.