Město doplácí na odpad, chce proto navýšit poplatek

Město doplácí na odpad, chce proto navýšit poplatek

Město chystá změnu v platbě poplatku za komunální odpad. Ten by měl vzrůst z 495 na 660 korun na osobu. I nadále přitom nabídne úlevu rodinám s dětmi, které jsou až do 18 let od poplatku osvobozeny.

Návrh na zvýšení sazby reflektuje na skutečné náklady, které město každoročně na systém nakládání s komunálním odpadem vynaloží.  Jeho provozování vyžaduje finanční výdaje nejen na svoz komunálního odpadu, ale i jeho vytříděných složek a jejich dotřídění na třídicí lince, odvoz a odstranění zbytkového netříděného komunálního odpadu či provoz sběrných míst.  „Reálná částka, kterou by měl každý Opavan za tyto služby zaplatit, vychází  zhruba na  tisíc korun. Město tedy bude i při zvýšení ceny stále celý systém značnou sumou dotovat ze svého rozpočtu,“ vysvětlil primátor města Tomáš Navrátil. Náklady na odpady přitom neustále rostou, za poslední rok se navýšily za každý měsíc o půl milionu jen v souvislosti se zavedením svozu biologického odpadu. 

Zvýšení platby přinese do městské kasy ročně zhruba 7,5 milionu korun. Novou výší poplatku se Opava přiblíží k městům Přerov, Olomouc, Prostějov, České Budějovice či Cheb, kde se částka 600 a více korun platí již několik let.

Novou vyhlášku o komunálním odpadu, jejíž součástí je i stanovení výše polatku, budou schvalovat 4. prosince radní, definitivně o ní rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 16. prosince.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí