Město nabízí zájemcům byty k pronájmu

Město nabízí zájemcům byty k pronájmu

Na úřední desce Magistrátu města Opavy je do 3. dubna 2019 zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy.

Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách Horní náměstí 35, Horní náměstí 30, Hrnčířská 9 a Hrnčířská 15 a dále byt velikosti 1+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13.3.2019 a 27.3.2019 a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě.  Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek, budou podrobně uvedeny na vyvěšeném oznámení (lze dohledat na www.opava-city.cz) nebo budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů. 

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. V této souvislosti upozorňujeme občany, že bylo oproti původním zásadám změněno kriterium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka,  která  se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 8.4.2019 ve 1400

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov-odbor majetku města

Kategorie: