Město pronajme pět volných bytů

Město pronajme pět volných bytů

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městském domě. Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách Mezi Trhy 5 a Horní náměstí 35, byt velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 9, byt velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 a dále byt velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 16. 1. 2019 a 30. 1. 2019 a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě.  Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek najdete zde nebo budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů. 

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. V této souvislosti upozorňujeme občany, že bylo oproti původním zásadám změněno kriterium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města, Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 11. 2. 2019 ve 14 hodin.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle 553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města