Městská nej

Každé město má nějaké to své nej. Ani Opava v tomto směru není výjimkou - také ona se pyšní různými unikátnostmi a výjimečnosti, které nemají obdobu nejen v rámci kraje, ale často ani v rámci České republiky nebo střední Evropy. Na této stránce najdete alespoň některé z těchto staveb, institucí, stromů či věcí, které by zcela jistě neměly uniknout vašemu zájmu bez ohledu na to, jestli jste do Opavy zavítali na jediný den nebo jste místními rodáky.

Nejstarší muzeum ve střední Evropě (Slezské zemské muzeum)

Slezské zemské muzeum

Historie muzea v Opavě, a tím i ve střední Evropě, sahá až do roku 1814, kdy bylo otevřeno gymnaziální muzeum, na jehož tradici dnes Slezské zemské muzeum navazuje. O jeho zrod se zasloužili především profesor opavského státního gymnázia Faustin Ens, hejtman Franz Mückush von Buchberg a opavský purkmistr Josef Jan Schössler. Pro představu historie Moravského zemského muzea v Brně sahá do roku 1817 a historie Národního muzea v Praze pak do roku 1818. Slezské zemské muzeum má v současnosti ve správě hned 6 významných objektů - kromě samotné Historické výstavní budovy je to ještě Arboretum Nový Dvůr, Památník II. světové války, Památník Petra Bezruče, areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky a srub Petra Bezruče. Každý z těchto objektů nabízí nejen stálou expozici, ale také tematické výstavy. Muzeum vlastní také největší sbírku silesiak, tedy listin a knih pojednávajících o Slezsku. Zároveň je také jedinou institucí svého druhu, která vytváří a představuje veřejnosti ucelený soubor poznatků o českém Slezsku.

Nejznámější symbol a dominanta Opavy (Hláska)

Hláska Opava

Hláska, zvaná také hodinářská věž, byla původně dřevěným strážním objektem, ze kterého bývaly hlášeny požáry, otevírání a uzavírání městských bran, zahajovány trhy i slavnostní shromáždění. Věž byla vztyčena v samotném srdci města a tvořila jednu z dominant. Pod ní se nacházela řada obchodních skladů a komor, jež sloužily k uložení prováženého zboží i k jeho prodeji. Jejich existence je doložena již v roce 1327, kdy patřily bohatým obchodníkům se sukny. Ve druhé polovině 16. století byla věž smetena vichřicí, na jejím místě nechalo město pod vedením opavského stavitele Kryštofa Prochhubera postavit v letech 1614 - 1618 zděnou věž. Až do roku 1888 zde měla své stanoviště městská stráž a v letech 1756 - 1805 se v jejím prvním patře hrávalo divadlo. Dnešní podobu získala Hláska během přestavby v letech 1902 - 1903 podle projektu architekta Rudolfa Srnetze. Do nových výstavních prostor se nastěhovalo městské muzeum a přízemí obsadila luxusní kavárna. Na východní straně k věži přiléhalo deset starobylých měšťanských domů, které však byly při přestavbě v roce 1930 strženy a nahrazeny moderními obytnými objekty.

Na věž, která je vysoká 60 metrů a při dobrém počasí je vidět i na vrcholky Jeseníku, je možné vystoupat a kochat se krásy malebných scenérií. Více informací najdete v článku Výstupy na městkou věž Hláska.

Model sluneční soustavy ve skutečném měřítku

Měřítko opavského modelu sluneční soustavy je 1 : 627 000 000. To však neznamená, že by šlo o nějaký stolní model, naopak ve skutečnosti je tak velký, že Pluto (v době vzniku ještě považováno za planetu) je vzdáleno od Slunce více jak 9 kilometrů. Veliké je přitom necelé 4 milimetry. Naopak model Slunce, známý hlavně jako Koule, na Horním náměstí má v průměru přes 2 metry.

Slunce   Opava, Horní náměstí
Merkur 92,3 m Opava, Slezské divadlo
Venuše 172,6 m Opava, Matiční ulice
Země 238,6 m Opava, Dvořákovy sady
Mars 363,5 m Opava, rektorát Slezské univerzity
Oppavia a Silesia 660 a 740 m Opava, náměstí sv. Hedviky
Jupiter 1 241,5 m Opava, Víceúčelová hala
Saturn 2 286,3 m Opava-Jaktař, pod kostelem
Uran 4 571,1 m Milostovice, vojenská pevnost
Neptun 7 158,5 m Stěbořice, kulturní dům
Pluto 9 419,9 m Nový Dvůr, před vstupem do arboreta

Největší dochovaná ukázka slezské gotiky (konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie)

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie Opava

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v současnosti představuje mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi, jehož základy byly položeny ve 14. století. Tento kostel se od roku 1995 pyšní titulem národní kulturní památky. Vznik kostela je spojen s Řádem německých rytířů. Výstavba kostela patrně začala roku 1204. Kostel je ukázkou tzv. slezské gotiky, která se vyznačuje mimo jiné užitím červených pálených cihel. Kostel je považován za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice a tvoří dominantu historického centra města. Jižní věž je vysoká 66 metrů. 

Nejstarší multikulturní festival v České republice (Bezručova Opava)

Bezručova Opava

Festival Bezručova Opava se ve městě koná nepřetržitě již od roku 1958. Za dobu své existence samozřejmě prošel mnoha proměnami a dnes nabízí pestrou škálu všech uměleckých druhů od literatury, přes divadlo a film až po hudbu. Festival se koná prakticky po celé září a nabízí desítky pořadů, které reflektují téma daného ročníku.

Nejkrásnější nádraží 2012 v České republice (Opava východ)

vlakové nádraží Opava východ

Budova opavského východního nádraží z roku 1851 bylo v roce 2012 zvolena Nejkrásnějším nádražím České republiky. Rozhodlo o tom hlasování veřejnosti. Ta ocenila nejen celkovou rekonstrukci budovy, ale zejména zachování původních interiérových maleb. Právě nádraží Opava východ ostatně bude to první, co návštěvník města pozná, pokud se rozhodne pro pohodlnou cestu vlakem z nedaleké Ostravy.

Nejstarší obchodní dům amerického stylu (Breda&Weinstein)

breda Opava

Obchodní dům Breda&Weinstein byl postaven v letech 1927-1928 podle návrhu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Jednalo se o první moderní obchodní dům svého stylu v Československu, při jehož návrhu se architekt inspiroval soudobou americkou architekturou. Budova má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží.  Interiéru obchodnímu domu vévodí majestátní kupole. V současnosti je obchodní dům v soukromých rukou, bohužel je uzavřen a chátrá. Na slavnou obchodní značku navázal v roce 2012 nový obchodní dům, který vyrostl v těsné blízkosti původní Bredy na místě bývalého pivovaru.

 

 

Kategorie: