Městské kulturní festivaly

Město Opava pořádá v průběhu celou řadu kulturních akcí. Mezi nimi vyčnívají především kulturní festivaly Bezručova Opava a Další břehy. Za zmínku pak zcela jistě stojí také Mezinárodní soutěž mladých varhaníků konaná co dva roky právě v Opavě.

Bezručova Opava (září)

Bezručova Opava je jedním z nejstarších kulturních festivalů u nás - koná se v Opavě od roku 1958. Festival nabízí desítky pořadů všech možných druhů umění (od literatury, přes divadlo a film až po výtvarné umění a performanci).

Bezručova Opava

Další břehy (duben)

Další břehy jsou festivalem o poznání mladší než Bezručova Opava, avšak i ony si již našly v kulturním kalendáři své pevné místo. Festival je monotematický, avšak multižánrový. Jeho organizátoři se nebojí jednotlivými programy zdravě provokovat a nacházet tak zajímavé přesahy mezi jednotlivými uměleckými druhy.

Další břehy

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena (říjen-listopad)

Co dva roky se v Opavě koná soutěž, která do města přiláká nejlepší varhaníky Evropy. Mezinárodní soutěž mladých varhaníků proběhla poprvé v roce 1978. Od té doby si vydobyla pověst vysoce kvalitní a prestižní soutěže.

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena

Kategorie: