Městské lesy Opava, p. o.

Městské lesy Opava, p. o.

Příspěvková organizace

Adresa: Skřipov 110
Telefon: 553 781 185
E-mail: drasak@mlopava.cz
Webové stránky: http://www.mestskelesyopava.cz/
Ředitel: Ing. Radomír Drašák
Info: Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací, která má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese majetkovou odpovědnost. Organizace hospodaří na 2247 ha pozemků, z toho 2162 ha tvoří porostní půda.