Místní poplatek za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška určující výši poplatku za svoz komunálního odpadu ve městě.