Mladí zastupitelé diskutovali o udržitelném rozvoji

Mladí zastupitelé diskutovali o udržitelném rozvoji

Konferenci o Cílech trvale udržitelného rozvoje, na základě inspirace ze své cesty do Španělska, uspořádalo pro žáky 7. a 8. tříd Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže (OZDM). Konference proběhla ve dvou blocích a celkem se jí účastnilo kolem 150 dětí.  Nejednalo se však o pouhé přednášky. Diskuse byla koncipována do asi půl hodinového úvodu, ve kterém vystoupil, jako hlavní host, se svou prezentací Michal Broža z Informačního centra OSN v Praze, a následných čtyř workshopů. Každý z nich se zabýval jedním z vybraných témat. Téma Kvalitní vzdělávání a Život na souši vedli přímo zástupci z OZDM, tématem Odpovědná výroba a spotřeba prováděla Natálie Bernard, projektová manažerka společnosti Moment z Ostravy, která dětem přiblížila udržitelnou módu a téma Mír, spravedlnost a silné instituce mě na starosti Jakub Hodulík z karvinské pobočky Amnesty International. Každý z workshopů trval zhruba dvacet minut a žáci se při nich zábavnou formou dozvěděli, co sami mohou v daném směru udělat pro lepší život nejen v Opavě, ale na celém světě.