Nedokončené povrchové úpravy chodníků - ul. Hradecká, ul. Jurečkova

Nedokončené povrchové úpravy chodníků - ul. Hradecká, ul. Jurečkova

Poté co firma UPS nechala rozkopat skoro celou Opavu na podzim 2017 a neuvedla věci do původního stavu, máme stále v roce 2018 nepořádek kolem domu. Jedná se o Hradecká 40 - nedodělaný chodník + ztratila se celá řada dlažniček kolem domu - patrně  je použili na opravy v jiných místech podobně rozkopaných, kde porozbíjeli dlažbu. U čísla  Hradecká 36 je zezadu směrem ke garážím hromada vykopaného materiálu. Rovněž pod stromy směrem na ul. Jurečkova od domu Hradecká 40 je zbytek stavebního materiálu -písek+štěrk. Zřejmě na místech, kde to je vidět, se snažili a uvedli chodníky do původního stavu, ale tam kde to není vidět se na nějaký úklid vykašlali.

Vyjádření Odboru dopravy MMO: 

Nedokončených povrchových úprav na Hradecké i Jurečkově ul. jsme si vědomi, avšak provádějící firma se i přes naše urgence bohužel k této záležitosti staví poněkud liknavě. Právě pro tyto a jiné „nedodělky“ bylo už s touto firmou také zahájeno sankční řízení. Na posledním jednání za účasti i vedení města (21. 12. 2017) už byla tato věc také řešena přímo s investorem akce (UPC a. s.), přičemž bylo slíbeno jak tímto investorem, tak přímo zhotovitelem, že v následujících dnech by měly dokončovací práce opět pokročit. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které nejsou vhodné pro definitivní povrchové úpravy, bude ale v jarních měsících po zhotoviteli požadována komplexní úprava celé trasy tak, aby bylo možné akci protokolárně převzít. Budeme se samozřejmě snažit pod naším dohledem zajistit dokončení povrchů (byť „provizorní“) v co nejkratším termínu.