Nedokončené práce po výkopech - ul. Englišova x Třída Spojenců

Nedokončené práce po výkopech - ul. Englišova x Třída Spojenců

Křižovatka Englišova x Třída Spojenců - na základě předpokladu, že výkopové práce v těchto místech již byly ukončeny upozorňuji, že delší dobu zde není dokončena oprava chodníků, materiál (kostky) je lajdácky uložen při zdi domu atd. Jsou zde dost nebezpečné díry v pěší komunikaci a opět mě překvapuje, že to nikomu nevadí. 

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

O nedodělku víme a s provádějící firmou intenzivně řešíme uvedení povrchu chodníku do původního stavu, a to vzhledem ke špatnému přístupu této firmy bohužel i na jiných místech trasy. Konečná přebírka povrchů v trase výkopů ještě neproběhla, tak věříme, že do tohoto termínu uvede firma všechny dotčené chodníky do původního stavu.