Nedovolené stání auta na vyhrazeném místě

Nedovolené stání auta na vyhrazeném místě

Chtěl bych touto cestou upozornit na každodenní stání osobního vozidla značky Ford, který nám brání vyjetí a vjetí na vyhrazené stání pro tělesně postižené. Každý den musím porušovat kvůli špatnému parkujícímu vozidlu vyhlášky a vyjíždět z parkovacího místa přes chodník a ohrožovat tak chodce. Jedná se o ulici Liptovská 21 v Kylešovicích. Děkuji.

Vyjádření Městské policie Opava:

Děkujeme Vám za zaslaný podnět k řešení dopravní situace. Na základě Vaší zaslané žádosti městská policie prováděla kontroly parkujících vozidel na ulici Liptovská 21 v Kylešovicích. V jednom případě vozidlo parkovalo v rozporu s pravidly silničního provozu. Namátkové kontroly budou i nadále pokračovat. V případě, že by se opět situace opakovala, neváhejte tuto skutečnost oznámit na bezplatnou linku městské policie 156, aby na místo mohla být přednostně vyslána hlídka k řešení tohoto protiprávního jednání. Dotazy, podněty a oznámení učiněné prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailu) nejsou doručována na operační středisko MP Opava, kde je nepřetržitý provoz výkonu služby, ale na sekretariát městské policie pracující v pružné pracovní době od pondělí do pátku.