Nefunkční osvětlení - ul. Bílovecká

Nefunkční osvětlení - ul. Bílovecká

Na ulici Bílovecká od točny trolejbusů až k viaduktu nesvítí osvětlení na cestě.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Porucha veřejného osvětlení na ulici Bílovecká byla odstraněna dne 22.1.2018.