Není nám to jedno

Aktuality

Nedoručení zpravodaje Hláska

16. 11. 2018 8:49

Není opět na ulici Fügnerova dodaná Hláska, opakovaně.Vyjádření tiskového oddělení MMODobrý den,děkujeme za podnět. Jelikož nevíme přesnou Vaši adresu, nemůžeme Váš požadavek poslat na příslušná místa. Distribuci zpravodaje...

Vytvoření jednosměrné ulice

9. 11. 2018 15:24

Dobrý den, dal bych tímto do úvahy, zda by nebylo vhodné vytvořit z ulice Dukelská ve směru na ul. Olomouckou ulici jednosměrnou. Po celé délce po pravé straně parkují auta bydlicích a tím je znemožněn oboustranný provoz....

Černá skládka - Zlatníky

6. 11. 2018 0:00

Chci nahlásit černou skládku která se nachází: obec Opava, katastrálním území Zlatníky u Opavy, číslo LV157, parcelní číslo 360, vodní plocha, vlastník – Statutární město Opava. Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:Černá...

Zobrazit další aktuality v sekci

V rámci zlepšení svých služeb Statutární město Opava zřídilo telefonní linku 739 220 220 a e-mailovou adresu neninamtojedno@opava-city.cz, na které můžete zasílat upozornění na nepořádek ve městě. Telefonní linka neslouží k přijímání hovorů, slouží pouze k příjmu SMS/MMS. Došlými podněty se pak budou zabývat příslušní pracovníci úřadu a v opodstatněných případech bude zjednána náprava. O vyřešení problému se dočtete na hlavní stránce pod záložkou "Není nám to jedno".

Více o této službě

  • Služba je určena k hlášení nepořádku, černé skládky či poškozeného městského majetku. Mělo by se jednat o věci, které buď lze z konkrétního místa odstranit či jiným způsobem sjednat nápravu.
  • Služba není určena pro hlášení přechodných jevů (jako například hluční spoluobčané pod okny) ani k řešení dlouhodobě trvajících problémů (jako například požadavky na revitalizaci částí města). Tyto záležitosti je nutné řešit přímo se zodpovědnými odbory magistrátu města či s městskou policií.
  • Zpráva musí zejména obsahovat konkrétní určení místa, na němž se problém nachází. Nestačí napsat pouze „na Olomoucké ulici“, je potřeba specifikovat místo například číslem popisným.
  • Služba je zcela anonymní, takže nejsou evidována ani telefonní čísla oznamovatelů. Z toho důvodu není možné zasílat na konkrétní čísla oznámení o nápravě. Oznamovatelé se o průběhu řešení dozví  na webových stránkách, kde jsou problémy zveřejňovány.
  • Tato služba v žádném případě nenahrazuje oficiální podání stížnosti. To je i nadále potřeba učinit písemně nebo elektronicky na posta@opava-city.cz.
  • Termín uveřejnění řešení podaného podnětu nelze obecně stanovit. Vždy záleží na tom, o jaký problém se jedná. Město se bude snažit odstraňovat běžné závady a nepořádek co nejrychleji.
  • Po obdržení zprávy je vždy vyhodnocováno, zda jde o opodstatněný případ – tedy zda město vůbec může zjednat nápravu. Překážkou ve zjednání nápravy může být například to, že se daný problém vyskytuje na pozemku či na majetku, který není ve vlastnictví města.

Vyřízené podněty naleznete pod záložkou "Není nám to jedno" na hlavní stránce.